Aplikacja z dużą dokładnością obliczy zapotrzebowanie ilościowe wg. indywidualnych preferencji oraz przeliczy koszt paliwa w oparciu o aktualne ceny


    • wybierz ogrzewaną powierzchnię
    • ustaw preferowaną temperaturę powietrza w domu (zalecane 22oC)
    • zweryfikuj zaznaczony stan ocieplenia
    • sprawdź wynik